Quy định tài khoản VIP của forum.thptnxo.edu.vn

Gió

Administrator
Thành viên BQT
Đối Với Tài Khoản Thường:
+ Đăng 5 bài viết mới được chèn link.
+ Được phép đặt 1 link trong bài viết và 1 link trong chữ ký.
+ Được phép post 2 bài viết trong 1 ngày trên 1 diễn đàn.
+ Không được phép xóa bài viết.
+ Nhập capcha cho mỗi lần đăng bài.

** Đối Với Tài Khoản V.I.P:
+ Được phép đặt 3 link trong bài viết và 3 link trong chữ ký.
+ Được phép post 3 bài viết trong 1 ngày trên 1 diễn đàn.
+ Được phép xóa bài viết trong vòng 10 phút.

*** Đối Với Tài Khoản SV.I.P:
+ Được phép đặt 5 link trong bài viết và 5 link trong chữ ký.
+ Được phép post 10 bài viết trong 1 ngày trên 1 diễn đàn.
+ Được phép xóa bài viết trong vòng 15 phút.
 
Top