Quy định định mức vật tư kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh

Gió

Administrator
Thành viên BQT
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 45/2016/UBND quy định định mức mức vật tư kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, định mức kỹ thuật quy định cho cây trồng (cây ăn trái, cây công nghiệp, cây lâm nghiệp, rau ăn trái, rau ăn lá, nấm ăn, cây lương thực, cây màu, cây hoa và cỏ làm thức ăn chăn nuôi) và mô hình chăn nuôi (gia cầm, gia súc, thủy sản) với định mức tính theo 1 ha, 1.000m2, con.

Quyết định số 45/2016/UBND cũng quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

KHÁNH ĐĂNG

Theo Baobinhduong.vn​
 
Top