Người quản lý với vai trò người điều hành và nhà tư vấn

Anocmt0106

New Member
Những bí mật và nhận thức

Lượng thông tin cần giữ bí mật trong một doanh nghiệp tương đối nhỏ. Tất cả mọi người đều có quyền biết cái gì đang diễn ra ảnh hưởng đến họ. Nếu có cái họ không biết, họ sẽ phỏng đoán, mà phỏng đoán thì sai lệch với thực tế, tức là phản ứng của họ sẽ dựa trên những giả định sai lầm, thì xem như chức vụ quản lý của bạn được xây dựng trên cái móng chống bằng các cột gỗ mục. Cho họ biết được vấn đề ngay từ đầu sẽ dễ dàng hơn là cố làm cho họ hiểu đúng lại vấn đề sau này.

Quan hệ của bạn với bộ phận nhân sự

Mặc dù những người làm việc trong HR (Human Resources) thường cho rằng họ là chuyên gia trong việc tuyển chọn nhân viên. Là quản lý, bạn cần phản ứng tích cực với đề nghị của HR. Nhiều công ty cho phép quản lý của bộ phận tham gia quá trình tuyển nhân viên hoặc chọn một ứng viên thích hợp trong các ứng viên được phòng nhân sự lựa chọn, vì bạn sẽ chịu trách nhiệm quản lý nhân viên mới và công việc dễ thành công hơn.

Ở nhiều công ty, HR chịu trách nhiệm huấn luyện và đào tạo các quản lý, họ kiêm luôn chức năng xây dựng chương trình hỗ trợ nhân viên, cả về vấn đề đề bạt, thăng tiến. Ở HR cũng là nơi để nhân viên đến để thảo luận các vấn đề mà họ không muốn nói với cấp trên.

Được coi trọng ở HR là một điều quí báo, vì vậy, bạn đừng làm một người xa lạ trong lãnh thổ của họ.

Xem thêm cuốn sách giúp bạn quyết định sáng suốt trong mọi hoàn cảnh - Nghệ thuật tư duy rành mạch


Lòng trung thành giữa các cá nhận với nhau và với tổ chức

Rất khó tổ chức từng nhóm nhân viên cùng làm việc với nhau trong công ty nếu không ai tin hoặc trung thành với ai cả. Nếu bạn có thái độ không tin tưởng bạn sẽ trở thành người hoài nghi. Một người quản lý hoài nghi là một thảm kịch.

Bạn cần hết sức tin tưởng không chỉ vào tổ chức mà cả vào lãnh đạo và cấp dưới của mình. Điều này có nghĩa là không chỉ trích công ty bạn trong cộng đồng, không đối xử tệ bạc đối với nhân viên bạn quản lý. Những nhận xét che bai sẽ đánh vào bạn chứ không phải vào đối tượng mà bạn muốn chê.

Bảng mô tả công việc, bảng đánh giá và thỏa thuận lương bổng

Bảng mô tả công việc thường nêu rõ tính chất công việc, trình độ học vấn, chuyên môn, kinh nghiệm cần có để làm tốt công việc, phạm vi trách nhiệm quản lý, giám sát. Nó cũng ghi rõ mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, các chi tiết về những mối quan hệ liên quân công việc và đối tượng phải báo cáo.

Có thể nhân viên phối hợp với quản đốc của mình để viết bảng mô tả này để có sự thống nhất và tránh mâu thuẫn sau này. Cấp quản lý là người biết rõ công việc để đánh giá cho đúng. Trong mỗi mục đều có con điểm biểu thị mức độ xuất sắc cho đến không đạt. Tờ đánh giá trở thành một phần hồ sơ nhân sự của nhân viên đó. Cần phải thảo luận cởi mở với nhân viên về hiệu quả công việc của họ, đồng thời khéo léo rà soát các yếu tố trong bảng đánh giá để nêu cho được mặt mạnh cần phát huy, điểm yếu cần khắc phục của họ.

Miêu tả, đánh giá công việc và quản lý lương bổng phối hợp chặt chẽ với nhau. Đánh giá khả năng và ấn định mức lương phù hợp với nỗ lực của nhân viên. Cho nên, làm quản lý là phải quan tâm đến sự công bằng, thận trọng và trung thực, không để tình cảm cá nhân xen vào vấn đề này.

Sợi chỉ xuyên suốt trong quá trình quản lý lương bổng phải là hiệu quả công việc. Nếu bạn đề nghị nâng lương nhân viên vì thâm niên, con đông, mẹ bệnh, khó khăn về tài chính thì bạn chỉ là người làm công tác từ thiện mà thôi; không nên thế! Cần phải lấy năng lực của nhân viên làm cơ sở.

Có thể không phải là vấn đề tiền bạc

Có lúc nhân viên yêu cầu tăng lương, thực chất lời yêu cầu không phải luôn luôn là những đòi hỏi về tiền bạc, vì giải quyết ngay được chuyện tiền bạc, vấn đề tài chính vẫn còn đó. Có thể khi quan hệ căng thẳng với người cùng làm là nguồn gốc chính của vấn đề.

Vấn đề về con người là hết sức đa dạng, bạn đừng nên ngạc nhiên mà phải biết cách tiếp chuyện nhân viên để hiểu rõ vấn đề đó.

Có cái gọi là động lực thúc đẩy không

Chỉ có một loại động lực thúc đẩy tỏ ra có kết quả là động lực tự thân. Khi bạn làm công việc mà bạn muốn thì động lực đó là bền vững nhất.

Trách nhiệm quan trọng của người quản lý là thay đổi cảm xúc của nhân viên từ “phải làm” thành “muốn làm”. Bạn cần phải hiểu họ, tôn trọng họ như những con người chứ không phải các cổ máy làm ra sản phẩm. Quan tâm và hiểu được nhân viên là dấu hiệu của sức mạnh quản lý.
Trần Phú An

Xem thêm: Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ
 
Top