Công khai tuyển sinh Đại học ngoại thương xét tuyển học bạ cử nhân Quốc tế IBD năm này

Đại học ngoại thương xét tuyển học bạ tuyển sinh Khóa 16, Kỳ mùa Thu năm 2020, Chương trình Cử nhân Quốc tế (sau đây gọi là Chương trình), với các ngành đào tạo giảng dạy sau:
Quản trị kinh doanh, cộng tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với tổ chức Giáo dục TMC (Singapore); đơn vị Giáo dục Pearson; & Đại học Tổng hợp Sunderland, Vương quốc Anh.
Quản trị Sự kiện, cộng tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với tổ chức Giáo dục TMC (Singapore); công ty Giáo dục Pearson; & Đại học Tổng hợp Sunderland, Vương quốc Anh.
Ngân hàng & Tài chính, hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với tổ chức Giáo dục TMC (Singapore) và Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh.
Kinh Doanh Quốc tế, hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với công ty Giáo dục TMC (Singapore); công ty Giáo dục Pearson, Vương quốc Anh & Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh.
Marketing và kinh doanh, hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với đơn vị Giáo dục TMC (Singapore); công ty Giáo dục Pearson; và Đại học Tổng hợp Coventry, Vương quốc Anh.
Quy trình Đại học ngoại thương Xét tuyển học bạ và Phỏng vấn: Đợt 1
-- Điều kiện xét tuyển học bạ: Dành cho Học sinh ứng viên đang học lớp 12 đạt được hoàn tất đủ điều kiện như sau:
Nếu có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế vẫn còn thời hạn (tính đến ngày nộp) như sau: IELTS từ 6.0 trở lên và không có điểm thành phần nào dưới 5.5; TOEFL iBT từ 80 trở lên và không có thành phần dưới 18; TOEFL PBT từ 550 trở lên với bài viết phải đạt được tối thiểu 4.5; hoặc tương ứng; Nếu Có điểm trung bình chung học kỳ của 1 lớp 12 phải đạt tối thiểu 8,0/10 (không có môn học nào dưới 5,0/10) và điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 môn Toán hoặc Ngữ văn phải đạt được tối thiểu 8,0/10; hoặc Có điểm SAT quốc tế vẫn còn thời hạn, phải đạt mức từ 1.300 trở lên.
-- Quy trình tuyển sinh: Ứng viênnộp hồ sơ tại Viện tập huấn Quốc tế; tham gia bài phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt.
-- Giai đoạn nhận hồ sơ: Từ ngày 04/05/2020 đến hết ngày 08/05/2020.
Quy trình Đại học ngoại thương Xét tuyển học bạ & Phỏng vấn: Đợt 2
-- Điều kiện có thể dự tuyển: Nếu Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế chưa hết thời hạn (tính đến ngày nộp) như sau: IELTS từ 6.0 trở lên & không có điểm thành phần nào dưới 5.5; TOEFL iBT từ 80 trở lên và không có thành phần dưới 18; TOEFL PBT từ 550 trở lên với bài viết đạt tối thiểu 4.5; hoặc tương đương; Nếu có tổng điểm 2 môn thi Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 (không tính môn tiếng Anh, môn học Giáo dục Công dân, không tính điểm ưu tiên) phải đạt từ 15 điểm trở lên, trong đó có môn thi Toán hoặc Ngữ văn; hoặc Có điểm SAT quốc tế còn thời hạn, đạt được mức từ 1.300 trở lên.Và Tốt nghiệp trung học phổ thông.
-- Quy trình tuyển sinh: Thí sinh nộp giấy tờ tại Viện đào tạo Quốc tế; tham gia bài phỏng vấn trực tiếp đến bằng tiếng Việt.
-- Giai đoạn thu nhận hồ sơ: Từ ngày 20/08/2020 đến hết ngày 29/08/2020.
 
Top